Гео Гас производство и испорака на јаглероден диоксид
MK SQ EN DE

За нас

 

Гео Гас е основана 2011 година како приватна фирма за производство на минерален гас CO₂ и разновидни  продукти од него. Локацијата на природниот извор, а воедно и нашиот производствен погон, се наоѓаат во подножјето на планината Пелистер во округот на пелагонската котлина кај местото наречено ,,Брборник ”. Името ,,Брборник” местото  го има добиено од дамнешни времиња како резултат на збогатеното присуство на минералниот гас во земјата. При влажни периоди може да се забележи, како гасот од самата почва излегува и брбори на површината. Пелагонската котлина е позната по високо квалитетните извори на минерална вода и гас, а еден од нив е и изворот на Гео Гас, кој го сочинува бушотина направена по највисоки стандарди, кое што овозможува безбедна и квалитетна експлоатација на високо квалитетен минерален гас CO₂.

Производниот погон го сочинува најсовремена Германска опрема, која што природниот CO₂, на природен начин го преработува и филтрира до степен од 99,98% чистота, кој потоа е спремен за понатамошна употреба. Минералниот гас  произведен од Гео Гас е оценет според највисоките европски и светски критериуми: Coca-Cola Specification – BP- SP-110, и е идеален за производство на храна, пијалоци, како и за потребите на пошироката индустрија и медицина.

Гео Гас е фирма која што нуди верна и континуирана соработка со нашите клиенти. Тука секогаш за вас ќе биде нашиот стручен персонал, кој што ќе ви обезбеди постојана техничка поддршка, и информации околу  користење на продуктите што ги нудиме, како и апликациите од јаглеродниот диоксид.

Локација на природниот извор и погон