|   производство на СО2 
geogas@t.mk  |   EnglishDeutschМакедонски јазик
color1

Од природните извори кои што ги поседува Гео Гас се црпи минералниот СО2, кој се преработува и филтрира до квалитет од 99,98%

СО2 во челични / алуминиумски боци

EnglishDeutschМакедонски јазик

Geo Gas DOOEL Skopje © 2021, All Rights Reserved

Designed and developed by Keis Info Sistemi