производство на СО2  |   24 / 7 достава
          |   MK EN DE

Сув мраз

Сув мраз или поточно CO2  во цврста агрегатна состојба, се добива при експанзија на течниот јаглерод диоксид во околина, на атмосверски притисок. За времетраењето на тој процес половина од течниот CO2 се претвора во гас, додека другата половина се претвора во таканаречен снег. Овој снег се компримира од страна на високопритисна хидраулична преса создавајки мраз. 

Dry Ice
cropped-banner-943866_1920.jpg

  Гео Гас произведува сув мраз во пелети со димензија од: 3, 6 и 9 милиметри, кој што е наменет за мали локални клиенти, и за големи компании.

Индустриско чистење

Дополнителна предност е и индустриското чистење на површини со пескарење со Сув мраз. При кое се овозможува чистење на повеќе предмети без потреба на одвојување и демонтажа. Може да се користи за чистење на механички и електрични делови без опасности од оштетување на површината или опасност од предизвикување на пожар. Се користи исто и за отстранување на најразлични загадувачи како: масла, биофилмови, бои и други средства.

Производство на храна

Сувиот мраз представува минерален природен продукт, кој што е бес мирис, и бес вкус, не е запалив, и е идеален за употреба во индустријата за производство на храна.

Медицина

Сувиот мраз има многу ниска температура: од – 78.5  °С и со самото тоа има до три пати поголема ладилна моќ од обичниот воден мраз. Исто така Сувиот мраз создава бактериостатска околина, со што обезбедува поголем квалитет на оладените производи, и ги заштитува од оксидација. Оваа карактеристика на сувиот мраз му овозможува да најде широка примена во транспортот на храна и разни други лабараториски и медицински елементи.

Транспорт и складирање

Сувиот мраз се транспортира и чува  во специјални термоизолациони контејнери, во кои што дневната загуба од чувањето во истите е 5 – 8% од количината на Сувиот мраз. Гео Гас ги има во расположливи големини со капацитет од 35, 40 и 100 килограми.

Контакт

Верна и континуирана соработка со нашите клиенти.

MK EN DE

Geo Gas DOOEL Skopje © 2022, All Rights Reserved