производство на СО2  |   24 / 7 достава
          |   MK EN DE

СО2 во челични/алуминиумски садови - боци

Гео Гас произведува висококвалитетен СО2 во челични цилиндри чиј квалитет е потврден од водечката лабораторија во светот SGS INSTITUT FRESENIUS.

 

Вршиме полнење и испорака на СО2 во челични садови под притисок, каде што истите се полнат на специјални станици за полнење.

Притисокот со кој се полнат садовите варира од 70 – 150 бари според капацитетот, во зависно од садот и стандардот може да биде: 5, 6, 7, 10, 12, 15, 20, 30 и 37 килограми.

Филтрирање

Филтрирација на минералниот CO2 до квалитет од 99,98%

Инсталација

Целокупната цевна инсталација е направена исклучително од не рѓосувачки челик како заштита на продуктот од влијание на други страни тела.

Проверка

Секој сад е проверен и безбеден за понатамошна употреба.

Транспорт

Челичните или Алуминиумски садови (боци) под притисок, се транспортираат со соодветен  транспорт и соодветна дозвола за транспорт на садови под притисок.

Контакт

Верна и континуирана соработка со нашите клиенти.

MK EN DE

Geo Gas DOOEL Skopje © 2022, All Rights Reserved